Kupno samochodu: ubezpieczenie

Zakup samochodu, niezależnie czy nowego czy używanego, to zagadnienie, które dotyczy każdego aktywnego użytkownika dróg. Własne cztery kółka, tak niezbędne w dzisiejszych czasach, są dla wielu z nas jedyną szansą na sprawne przemieszczanie się czy możliwość zdobycia pracy. Niestety, samochody, jak każdy inny przedmiot, ulegają zużyciu i choć możemy je naprawiać, to jednak w życiu każdego kierowcy nadchodzi ten moment, kiedy musi zdecydować się na zakup nowego pojazdu.

Zakup samochodu: na co zwrócić uwagę?

Kupno samochodu (https://superpolisa.pl/faq/kupno-samochodu-o-czym-trzeba-pamietac/), niezależnie czy prosto z salonu czy rynku wtórnego, jest decyzją, a właściwie całym ciągiem decyzji, które należy podjąć nie tylko w zgodzie ze swoimi preferencjami, lecz także biorąc pod uwagę aktualną sytuacją rynkową, opinie o danej marce i modelu oraz dostępność części i ich koszt, co jest szczególnie ważne w przypadku zakupu samochodu z drugiej ręki, szczególnie jeżeli nie jest to pojazd pierwszej młodości.

Jednakże wymienione powyżej składowe, których chłodna kalkulacja powinna wyłonić ostatecznego zwycięzcę naszych poszukiwań, nie wyczerpują jeszcze w całości listy rzeczy, na które powinno się zwrócić uwagę w trakcie poszukiwania i zakupu samochodu. Jedną z pozostałych kwestii, której znaczenie jest najczęściej pomijane na etapie zakupu, jest kwestia ubezpieczenia nowego pojazdu.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel pojazdu, z wyłączeniem pojazdów historycznych, musi najpóźniej w dniu jego nabycia zakupić dla niego obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zwane w skrócie OC, które zabezpiecza go przed osobistą odpowiedzialnością finansową za ewentualne szkody na cudzym mieniu i zdrowiu, do których doszłoby przy użyciu danego pojazdu. Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest warunkiem koniecznym do legalnego, pełnoprawnego poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Bez ważnej polisy OC nie można zarejestrować pojazdu, co w świetle prawa uniemożliwia poruszanie się nim po ulicy. Jednocześnie ubezpieczenie OC jest jedynym obligatoryjnym ubezpieczeniem samochodu. Pozostałe formy ubezpieczenia pozostają już całkowicie w gestii właściciela pojazdu. Jakie to ubezpieczenia? O tym poniżej.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

Spośród dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych najważniejszymi są:

– Autocasco

– NNW

Assistance

Autocasco to ubezpieczenie zabezpieczające finansowo właściciela na wypadek kradzieży lub uszkodzenia jego pojazdu. W ramach ubezpieczeń tego typu istnieje możliwość ochrony na wypadek zdarzenia losowego, w wyniku którego pojazd uległ uszkodzeniu, kolizji z innym pojazdem, niszczycielskich działań przyrody itd. Zakres ochrony i gwarantowane maksymalne pułapy sum ubezpieczenia zależą w przypadku tego rodzaju polis jedynie od oferty ubezpieczyciela i wynegocjowanych warunków, dlatego też przed zawarciem polisy AC zaleca się dokładne zapoznanie się zarówno z ofertą jak i samą umową.

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach ochrony tego ubezpieczenia mieści się życie i zdrowie kierowcy lub kierowcy i pasażerów. Podobnie jak w przypadku AC, ubezpieczenie to jest całkowicie dobrowolne, zaś jego dokładny zakres zależy od podpisanej umowy. Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest do pokrycia kosztów leczenia po uszczerbku na zdrowiu, lecz nie kosztów leków. Pokrycie kosztów lekarstw może odbyć się w ramach jednej polisy tylko raz.

Ostatnim typem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego jest assistance. Ubezpieczenie to, w ramach najpopularniejszych ofert, obejmuje np. holowanie do warsztatu, pomoc serwisową na miejscu awarii, w niektórych przypadkach nawet na własnej posesji, dostawy paliwa i tym podobne. Niektóre polisy assistance obejmują także pomoc za granicą, w określonej odległości od granicy państwa macierzystego, jednakże, tak jak w poprzednich przypadkach, szczegółowe zasady zależą od podpisanej umowy.

Podsumowanie

Dobór odpowiedniego ubezpieczenia nabywanego pojazdu jest kwestią istotną nie tylko z perspektywy dodatkowego kosztu, jaki trzeba ponieść w momencie zakupu samochodu. W dłuższej perspektywie odpowiednie ubezpieczenie może zaoszczędzić wielu nieprzewidzianych wcześniej kosztów, co jest szczególnie istotne w przypadku pojazdów nabywanych z rynku wtórnego, zgodnie ze starą maksymą: “Skąpy dwa razy traci”. Dlatego też nabycie odpowiedniego ubezpieczenia jest równie ważne, co zakup sprawnego pojazdu.